top of page

ליווי פיתוח התקן להקטנת פחת מים

בצעו: ליאנה אשתמוז ויריב כנעני (תחת ההנחיה של אינג'. השאם בדר)

מטרת הפרויקט: פתרון בעיית אי דיוק במדי מים ביתיים בספיקות הנמוכות

תיאור קצר של הפרויקט:

במסגרת הפרויקט השתתפנו בחלק קטן מתהליך פיתוח של מוצר חדש הנקרא UFR – מפחית ספיקה לא נמדדת - בקוטר "1. ה- UFR בא.ר.י הינו מוצר מדף  בקטרים קטנים של "1/2 ו- "3/4 ותהליך הפיתוח אמור לאפשר לחברת ארי לשווק מוצר דומה לקטרים גדולים יותר ("1). ה- UFR- משנה את משטר הזרימה במד המים למנות קצובות כך שגם ספיקות נמוכות מסף המדידה של מד המים נמדדות. מטרת הפרויקט הינה מציאת פתרון לבעיית אי דיוק במדי מים ביתיים בספיקות נמוכות, במהלך הפרויקט ליווינו את שלבי הניסוי והפיתוח הבאים:

1. חישוב הפסדי עומד ועמידה בתקן אל חוזר, 2. חישוב חוזק למעטפת המוצר, 3. בדיקה פונקציונאלית בספיקות נמוכות, 4. בדיקות מחזוריות.

שלבים אלו הינם שלבים חשובים מאוד לתהליך הפיתוח, בעזרתן ניתן לאשר כי האביזר אכן יעבוד בצורה היעילה והבטוחה ביותר, בעזרתן ניתן לאשר כי המוצר אכן עובד בצורה בו אופיינה על ידי הלקוח / דורש המוצר.

פרויקט הקמת מתקן ניסוי שטח (מתקן בתא)

בצעו: רן גניאל וסהראל חזני (בהנחיית פרופ' חסן עזיזה)

מטרת הפרויקט:
 
לימוד והתנסות בהקמת מתקן ניסוי שטח הבוחן את תהליך הטיפולי הניסויי טרם יישומו  בקונפיגורציה מלאה.

לימוד והתנסות בתפעול מתקן ניסויי שטח, תוך שמירה על פרמטרים הידראוליים וכימיים קבועים.

 

תיאור קצר של הפרויקט: טכנולוגיות חדשות לאחר פיתוחן במעבדה צריכות להיבדק בניסוי שטח המדמים מתקן טיפולי אמיתי אך בנפח תפעולי קטן יותר. הקמת מתקן טיפולי לשפכים תעשיתיים מהווה אתגר משמעותי מבחינה תכנונית, הקמת המתקן ותפעולו השוטף. בפרויקט זה הסטודנטים היו שוטפים לכל שלבי התהליך וצברו ניסיון משמעותי בתכנון תהליך הנדסי טיפולי, הקמה של המתקן על גג אגודת הגליל (מכון למחקר יישומי) ותפעולו במשך מספר חודשים.

פרויקט הקמת מתקן ניסוי שטח (מתקן בתא)

בצעו: רן גניאל וסהראל חזני (בהנחיית פרופ' חסן עזיזה)

מטרת הפרויקט:
לימוד והתנסות בהקמת מתקן ניסוי שטח הבוחן את תהליך הטיפולי הניסויי טרם יישומו  בקונפיגורציה מלאה.

לימוד והתנסות בתפעול מתקן ניסויי שטח, תוך שמירה על פרמטרים הידראוליים וכימיים קבועים.

 

תיאור קצר של הפרויקט: טכנולוגיות חדשות לאחר פיתוחן במעבדה צריכות להיבדק בניסוי שטח המדמים מתקן טיפולי אמיתי אך בנפח תפעולי קטן יותר. הקמת מתקן טיפולי לשפכים תעשיתיים מהווה אתגר משמעותי מבחינה תכנונית, הקמת המתקן ותפעולו השוטף. בפרויקט זה הסטודנטים היו שוטפים לכל שלבי התהליך וצברו ניסיון משמעותי בתכנון תהליך הנדסי טיפולי, הקמה של המתקן על גג אגודת הגליל (מכון למחקר יישומי) ותפעולו במשך מספר חודשים.

bottom of page