top of page

תכנית הלימוד במכללה הטכנולוגית כנרת מכשירה את בוגריה בין היתר, לתפקידי ניהול פרויקטים. מנהל הפרויקט מתפקד כיחידת הקישור בין התכנון התהליכי הנעשה ע"י המהנדס לבין הביצוע בשטח. העבודה כוללת קריאה והבנה של תכניות, ניהול קבלני המשנה בשטח, פיקוח על תהליך ההקמה ופתירת בעיות בשטח.

תחום המים בישראל הוא מהמתקדמים בעולם ורוב הטכנולוגיות המיוצרות בישראל משווקות ונמכרות ברחבי העולם. עם הזמן אנו מבחינים כי חלק מבוגרנו משולבים בפרויקטים ברחבי העולם, כמנהלי פרויקטים. במהלך הלימודים, המכללה הטכנולוגית מנסה לתת כלים בסיסיים וראשוניים לסטודנטים שלה לנהל פרויקט. במהלך השנה השלישית ללימודיהם, הסטודנטים מבצעים פרויקטי גמר הנמשכים מספר חודשים בתעשיית המים. לפרויקט הגמר מספר מטרות:

* ליישם בשטח את הנלמד בכיתה.

* לחשוף את הסטודנטים למקום עבודה פוטנציאלי שמאפשר את קיום הפרויקט תחת חסותו ובהנחייתו. 

* לצבור ניסיון בניהול פרויקטים

חלק מן בוגרי המגמה המשיכו לעבוד במקום שבו בצעו את פרויקט הגמר.

ניהול פרוקטים

השאר פרטים ונחזור אליך ...

Thanks! Message sent.

90% הנחה בשכר לימוד לחיילים משוחררים בשנים א+ב -----------------  מסלול מותאם לשילוב לימודים משפחה ועבודה.

bottom of page