top of page
Kineret Logo f-01.png

השאר פרטים ונחזור אליך ...

Thanks! Message sent.

במהלך הלימודים במכללה הטכנולוגית כנרת, הסטודנטים לומדים 2 קורסים המאפשרים להם לעבוד במקצוע המים עוד במהלך הלימודים (סוף השנה השנייה): קורס דוגם מים וקורס מפעילי זרם אל-חזור. עם סיום מוצלח של הסטודנטים  את הקורסים, הם מקבלים ממשרד הבריאות רישיון לעסוק כדוגם מים מוסמך ורישיון נוסף לעסוק כבודק ומפעיל זרם אל-חזור (מז"ח). מקצועות אלו נדרשים בדגש על ידי הרשויות מקומיות ורשויות אכיפה.

 

בנוסף, הסטודנטים ללימודי הנדסאי טכנולוגיות מים לומדים מגוון מקצועות מעבדה שיאפשרו להם קבלת מיומנות בעבודת מעבדה (כימית ומיקרוביולוגית), חשיפה לניטור פרמטרים שונים של המים לקביעת איכות המים, ואף לשיטות מחקר. לימודי המעבדות נערכים במעבדות מתקדמות המכילות ציוד חדיש ומתקדם.

ניטור ודיגום

90% הנחה בשכר לימוד לחיילים משוחררים בשנים א+ב -----------------  מסלול מותאם לשילוב לימודים משפחה ועבודה.

bottom of page